Zwrot podatku z zagranicy

Wpisy

 • czwartek, 20 grudnia 2012
  • Jak odzyskać zwrot podatku

   Każdy lubi otrzymywać zwrot podatku, być może nawet bardziej od innego rodzaju zwrotów. Różnego rodzaju otzymywane pieniądze są wspaniałe, ale zwrot podatku jest zawsze najlepszy.

   Nie oznacza to, że jest sens celowo płacić (poprzez potrącanie wynagrodzenia lub szacowanych płatności podatku) więcej niż się powinno tylko dlatego żeby mieć przyjemność z ponownego otrzymywania pieniędzy. Przymusowe oszczędzanie to jedno, wszyscy zaś mamy różne sposoby zarządzanie gotówką. Ale udawanie zaskoczenia ze znalezionych pieniędzy kiedy to Urząd Skarbowy wysyła z powrotem do Ciebie, nie ma sensu.

   Główną ideą planowania podatkowego jest uzasadnione odliczenie przychodów na przyszłość, przyspieszenie odpisów, i nie płacenia żadnego podatku, dopóki nie jest należny. Innymi słowy podatek nie powinien być w formie przedpłaty. Idealne płatności podatkowe powinny być odprowadzane w odpowiedniej dla Ciebie wysokości. Są sytuacje kiedy trzeba zapłacić z góry, ale nie są one zasadą ogólną.

   Próba obliczenia ile w rzeczywistości będziesz winien może być trudne. Wysiłek ten się nie opłaca bowiem zwykle rząd nie płaci odsetek. Jeżeli przedpłacisz podatek na sześć miesięcy przed czasem, stracisz pieniądze. Jeśli jest to rok, zanim zobaczysz swoje pieniądze z powrotem, tracisz jeszcze więcej, bez względu na to, jak bardzo lubisz otrzymywać czek od rządu. Zobacz ile rząd wykonuje dla Ciebie?

   Płatności elektronicznych można spodziewać się szybciej niż czeku i to nie tylko ze względu na opóźnienia ze strony poczty. Wracając do Urzędu Skarbowego, jeśli złożysz deklarację w formie standardowej poprzez udanie się do urzędu, zwrot podatku powinien być rozliczony w ciągu sześciu tygodni. Jeśli złożysz elektorniczną deklaracje podatkową, zwrot powinien być w ciągu trzech tygodni po otrzymaniu elektornicznego zgłoszenia.
   Możesz skorzystać z bezpośredniego przelewu nawet jeśli nie złożysz deklaracji elektronicznej. Jeżeli urząd będzie miał problemy z przekazaniem pieniędzy w formie przelewu, wyśle czek. Jeśli otrzymasz czek, nie zgub go, bowiem może być to kłopotliwe.

   Urząd Skarbowy coraz częściej preferuje, wręcz w niektórych sytacjach wymaga- elektronicznych form płaności. USA sprawdza około 45 milionów dokumentów podatkowych rocznie, koszt sprawdzenia jednego dokumnetu to ok 1 $, przy czym koszty przetwarzania stanowią ok. 600 000 roszczeń odnośnie zagubionych dokumentów.

   Przenieś zwrot podatku na kartę debetową. Bezpośredni przelew kosztuje tylko 10 centów.   Za pomocą bezpośredniego przelewu, możesz prosić aby zwrot pieniędzy został podzielony i przekazany na 3 różne konta. Aby tego dokonać użyj fomy 8888- Bezpośredni Przelew Pieniędzy na wiecej niż jedno konto.

   Zadowolenie z widzenia jednego z tych finansowych-zielonych czeków skarbowych w brązowej kopercie przy okienku szybko zanika. Składanie e-deklaracji podatkowych oraz płatności elektornicznych przyciągają nawet fanów kalki i maszyny do pisania.
   Zwrot, a następnie kontrola? Wielu podatników tkwi w błędnym przekonaniu, że jeśli otrzymał zwrot podatku to nie będzie już kontrolowany.  Sam fakt, iż otrzymałeś zwrot podatku nie świadczy o tym, że Twoja sprawa została całkowicie zakończona i zamknięta. W rzeczywistości Urząd Skarbowy ma 3 lata na ponowne rozpatrzenie i sprawdzenie podatnika.

   Często zwrot podatku zostaje zatwierdzony, a dopiero później pieniądze zostają wysyłane. Urząd Skarbowy ma prawo zmienić kwotę zwrotu w przypadku popełnionego błędu w obliczeniach lub z innego powodu. Wtedy może pojawić się komunikat mówiący, że zeznanie zostało zmienione, wyjaśniając zmiany. Zmiany te nie wpływają one na zwrot podatku bowiem jest on wysyłany oddzielnie.
   Możesz myśleć, że zeznanie podatkowe zostało rozpatrzone, gdy nagle Urząd Skarbowy coś zmienił! W każdej chwili Twój zwrot podatku może zostać zmieniony .                                               
   Dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć. Zmienione deklaracje podatkowe są bardziej kontrolowane. Sprawdź dziesięć wskazówek dotyczące zmiany deklaracji podatkowej.
   Karty kredytowe? Jeśli chcesz dowodu, że urząd skarbowy uczy się od handlowców to znajdź niedawno dodane ogłoszenie, mówiące o tym, że w bliskiej przyszłość fiskus planuje wydanie kart kredytowych za zwrot podatku. Ma być to szczególnie przydatne dla osób o niskich dochodach, które nie posiadają rachunków bankowych. Szacuje się iż może być dziewięć milionów takich gospodarstw domowych, czyli około jedna na dwanaście osób.
   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (6) Pokaż komentarze do wpisu „Jak odzyskać zwrot podatku”
   Tagi:
   Autor(ka):
   zwrotpodatkuzzagranicy
   Czas publikacji:
   czwartek, 20 grudnia 2012 10:10